top of page
311061828_10158843003637304_435246811080984748_n.jpg

Sa madaling salita, mga minamahal, masaya akong matagpuan sa inyo ang mga aliw na labis na pinahahalagahan ni Apostol Pablo: “ang mga kaaliwan ng pananampalataya” (...) 

Saint Scalabrini,  Pel compimento della Sacra Visita Pastorale, Piacenza 1880, pp. 3-4.

OA - ORDINATION ANNIVERSARY 
DA - DIACONATE ANNIVERSARY
PP - PERPETUAL PROFESSION
FP - UNANG PROPESYON
BD - BIRTHDAY CELEBRATION
+  - ANNIVERSARY NG KAMATAYAN

Calendar Pages
bottom of page