top of page

TOKYO

Hapon

KASAYSAYAN

 

Matapos ang higit sa 10 taon mula nang magsimulang mag-isip ang mga Scalabrinian na magtrabaho sa Japan,  Fr. Si Olmes Milani, Brazilian, nagtatrabaho sa AOS, sa Santos, SP Brazil, at Fr. Si Restituto Ogsimer, Filipino, nagtatrabaho sa Australia, sa wakas ay dumating sa Tokyo noong 12 Setyembre 2003.

Host ng Franciscan sa Saint Joseph Friary, sa Roppongi, agad silang dumalo sa mga klase sa Wikang Hapon sa mga araw ng trabaho at pagbisita sa mga pamayanan na may mga migrante tuwing katapusan ng linggo.

Sa pagsunod sa patakaran ng Archdiocese ng Tokyo hinggil sa mga dayuhang misyonero, noong Mayo 2004, si Fr. Si Olmes Milani ay lumipat sa Meguro Church (dating monasteryo ng Benedictine) sa Shinagawa, at Fr. Restituto Ogsimer sa Asakusa Parish, upang ganap na isawsaw sa lokal na simbahan at magkaroon ng pagkakataong sanayin ang wika.

Ang layunin ng Lalawigan ng SFC ay upang magtatag ng isang tirahan ng Scalabrinian. Matapos ang maraming mga pagpupulong kasama ang Arsobispo Peter Okada Takeo at ang kanyang mga tauhan, ang ika-3  palapag ng Meguro Church, kung saan si Fr. Si Olmes ay nakatira na, naging aming opisyal na tirahan. Mabisang Pasko ng Pagkabuhay noong 2006, Fr. Si Olmes ay hinirang na Direktor ng CTIC (Catholic Tokyo International Center)  Ang tanggapan ng Meguro at Fr. Restituto ng tanggapan ng CTIC Chiba. Fr. Naglingkod din si Olmes para sa mga migrante ng Brazil sa Saitama Diocese sa pamamagitan ng panloob na pag-aayos kasama ang dalawang obispo ng parehong mga Diyosesis.

Mula nang magsimula ang aming presensya sa Japan, nasa isip ang administrasyong panlalawigan  upang magpadala ng pangatlong misyonero sa Japan. Matapos ang dayalogo sa Bishop Marcelino Tani Daiji, ng Saitama Diocese, napagpasyahan na si Fr. Si Jose Alirio Gutierrez, Colombian, ay magtatrabaho ng diyosesis ngunit naninirahan sa Tokyo. Fr. Dumating si Jose ng 2  Enero 2007. Sa kasalukuyan siya ay isa pa ring fulltime na mag-aaral ng wikang Hapon at sabay na naglilingkod sa ilang mga pamayanan na nagsasalita ng Espanya sa Diocese ng Saitama.

bottom of page