top of page
Logo-EN_Institucional-vertical.png

Mga Pamantayan sa Pag-iingat at Propesyonal

Ang mga misyonero ng St. Charles - Scalabrinians ay nakatuon sa pagpapaunlad ng isang ligtas na simbahan na kumikilala at nagtataguyod ng dignidad at mga karapatan ng lahat ng tao, kabilang ang mga bata, kabataan at mga taong mahina.

cs Australia Safeguarding
cs Philippines Safeguarding
cs Indonesia Safeguarding
cs Taiwan Safeguarding
cs Japan Safeguarding
cs Vietnam Safeguarding
bottom of page