top of page

Ama sa mga Migrante

"[...] Umalis ako roon nang labis na naantig.[...] Naisip ko - ang mga naipong kahirapan at kasawian na gumagawa ng isang masakit na desisyon ay tila napakatamis para sa kanila! [...] Inilalarawan ko ang mga mahihirap na sawing-palad na dumarating sa isang kakaibang lupain, kasama ng mga taong nagsasalita ng wikang hindi nila naiintindihan, madaling mga biktima ng hindi makataong pagsasamantala. [...] Nahaharap sa nakakalungkot na sitwasyong ito, madalas kong tinatanong ang aking sarili: paano ito malulunasan?

St. Scalabrini, L'emigrazione italiana sa America, Piacenza 1887, pp. 3-6.

Scalabrini Canonization

Saint John Baptist Scalabrini

SAng Araw ng calabrini ay palaging ginaganap tuwing Hunyo 1, dahil ito ang kanyang Araw ng Kapistahan. Namatay siya 117 taon na ang nakalilipas noong Hunyo 1, 1905. Siya ay idineklarang Blessed noong Nobyembre 9, 1997 ni Pope St. John Paul II, at Canonized ni Pope Francis noong Oktubre 9, 2022. 

 

HIpinanganak siya sa hilagang Italya, malapit sa lungsod ng Como at naging Obispo ng Piacenza noong 1876. Noong mga taong iyon ang Rebolusyong Industriyal ay nananalasa sa Europa at ang buong kontinente ay sumasailalim sa isang mapanganib na pagbabagong dulot ng napakalaking pagkabigo sa pananim: mga magsasaka at mahirap sa lungsod sa buong Europa. ay nagugutom at nagiging hindi mapakali. Sa daan-daang libo, ang mga mahihirap ay umaalis sa kanayunan at ang mga maliliit na bayan ay naghahanap ng trabaho sa mga pabrika sa paligid ng malalaking lungsod. Kasabay nito, sa kabila ng karagatan sa Amerika, isang bagong mundo ang lumalago at nangangailangan ng lakas-tao. Ang malalawak na teritoryo at kagubatan ay bukas sa mga indibidwal at pamilyang handang makipagsapalaran sa pagbuo ng bagong buhay at bagong kinabukasan. Ang mga dakilang kumpanyang Amerikano at ang kanilang mga pamahalaan ay nagpapadala ng mga ahente sa buong Europa upang akitin ang mga manggagawa sa Amerika. Maraming mga Europeo ang nag-iisang lumipat. Ang mga kapatid ni Bishop Scalabrini ay tumawid din sa karagatan. Ang isa sa kanila ay lumipat sa Brazil at pagkatapos ay nalunod sa karagatan sa baybayin ng Peru, ang isa ay naglayag patungong Argentina at ang isang ikatlo ay naging kinatawan ng gobyerno sa mga paaralang Italyano sa ibang bansa.

Wbilang isang batang pari, si Saint Scalabrini ay naglilingkod sa kanyang diyosesis ng Como, batid niya na ang kahirapan ay laganap at marami sa kanyang sariling mga tao ay lumalayo, itinulak sa paglipat - ang ilan sa iba pang bahagi ng Europa at ang ilan sa karagatan. Ngunit nang siya ay naging Obispo ng Piacenza at isagawa ang una sa kanyang limang pastoral na pagbisita sa 365 parokya ng kanyang bulubunduking diyosesis, nagtala siya at napagtanto na karamihan sa mga kabataan, 20,000 sa kanila, ay umalis na sa kanilang mga bayan at kanilang mga pamilya.

Nakipag-ugnayan siya sa isa sa mga kabataang ito upang pigilan siya sa pag-alis. Sinabi ng binata sa bishop:

Hindi na kami makakatira dito ng mga anak ko at nagugutom na kami. So, either magnakaw ako or magmigrate ako. Alam kong hindi ako dapat magnakaw dahil ipinagbabawal ito ng Diyos at ito ay labag sa batas at maaari akong makulong, kaya wala akong pagpipilian kundi ang mag-migrate.”


SHindi nakalimutan ni calabrini ang mga salitang ito at ang maraming katulad na pangyayari, kung saan personal siyang nakipag-ugnayan sa mga migrante — nakita silang naghihintay ng mga tren dala ang kanilang mga bag, nakita silang pinagsamantalahan at inaabuso sa mga daungan na naghihintay na sumakay sa mga barko. Bilang isang mapagmalasakit na tao, tulad ni Jesus, nadama ni Scalabrini ang matinding habag sa mga taong ito na “naliligaw at malungkot tulad ng mga tupang walang pastol.” Bilang obispo, nadama niya ang isang responsibilidad sa harap ng Diyos para sa mga tupang iyon na nag-iisa sa isang hindi kilalang hinaharap sa malaking pinsala sa kanilang espirituwal na kapakanan. Madalas niyang tinanong ang kanyang sarili:

“Ano ang magagawa ko para sa kanila? Sino ang mag-aalaga sa kanila? Sino ang maglalaan para sa kanilang espirituwal na mga pangangailangan? Sino ang magpapaaral sa kanilang mga anak?"

Pagkatapos ng maraming panalangin at pag-unawa, noong 1886 ay itinatag niya noong una ang isang Institute of laypeople upang tulungan ang mga migrante sa mga daungan ng pag-alis at pagdating at nang maglaon, nang sumangguni kay Pope Leo XIII at sa kanyang pahintulot, noong 1887 ay nagtayo siya ng isang Kongregasyon ng mga pari at mga kapatid. , na susunod sa mga migrante at magtatayo ng mga simbahan at paaralan, kung saan sila nanirahan. At dahil nangangailangan ng espesyal na pangangalaga ang mga babae at lalo na ang mga bata, nakumbinsi pa niyaNanay Cabriniupang samahan siya sa bagong misyong ito at ipadala ang kanyang mga kapatid na babae sa Amerika upang magbukas ng mga paaralan at ospital at magturo ng katekismo. Si St. John Paul II ay nagproklama kay Mother Cabrini at Blessed Scalabrini na patron ng mga migrante.

BSi ishop Scalabrini ay naging aktibong kasangkot sa kababalaghan ng paglipat ng tao at naging kumbinsido na ang paglipat ay bahagi ng kasaysayan ng sangkatauhan mula pa sa simula. Ang mga tao ay palaging lumilipat sa ating planeta... Lumilipat mula sa isang kontinente patungo sa isa pa, sa mga karagatan, disyerto at bundok.

st scalabrini ok.png

Ama sa mga Migrante


HNadama ko na ang migration ay isang pangangailangan ng tao at isang karapatang pantao. Sa kanyang panahon, pilit niyang hinikayat ang mga pamahalaan na makialam sa mga batas para i-regulate ang migration at protektahan ang mga migrante sa kanilang mahaba at mapanganib na paglalakbay mula sa pag-alis hanggang pagdating. Nagsalita siya laban sa mga ahente ng migrasyon, na tinawag silang "mga mangangalakal ng laman ng tao," dahil sinasamantala nila ang mga mahihirap sa walang laman na mga pangako at mapanlinlang na impormasyon.


He nagsagawa ng dalawang pagbisita sa Amerika: noong 1901 sa Estados Unidos, nakipagpulong siya sa maraming obispo at nakipag-usap kay Pangulong Roosevelt; noong 1904 sa Brazil, hinimok niya ang mga awtoridad ng sibil at relihiyon na protektahan ang mga migrante sa loob ng kanilang mga teritoryo at hinikayat ang kanyang mga misyonero na maging tunay at mamuhay tulad ng mga migrante kasama ng mga migrante. 

 

akosa isang liham kay Pope St. Pius X na isinulat mula sa São Paulo, Brazil, hinimok niya ang papa na gawing priyoridad ang migrasyon para sa Universal Church. Sumulat siya:

Kung ang migration ay mabuti o masama ay hindi isang alalahanin ang mahalaga ay ang migration ay nangyayari at dapat itong harapin nang malikhain.

 

Sa pagpuna na walang karaniwang patakaran sa pakikitungo sa mga migrante, hiniling niya sa papa na magtayo ng isang sentral na kongregasyon sa Roma para sa proteksyon at pangangalaga ng pastoral ng lahat ng mga migranteng Katoliko sa buong mundo.


Today, muli ang kasaysayan ay nauulit at ang migration ay isang napakainit na paksa. Ito rin ay isang patuloy na trahedya at isang kagyat na prioridad sa kasaysayan. Ang dugo ng mga migrante ay hindi nakaligtaan ni Jesus na nagsabi: "Ako ay isang estranghero at hindi mo ako itinakuwil, ngunit tinanggap mo ako at dinala ako sa iyong gitna." ( Mat 25:43 )

 

scalabrinisaint.png
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
  • TikTok
Anchor 1
Anchor 2

magalak kasama kami

Sa pamamagitan ng pagpapakita ng Mga Larawan / Video ng Scalabrini sa iyong mga social media network gamit ang mga hashtag

mga hashtag

#ScalabriniSaint #Father2theMigrants #Scalabrinians #4migrants #BeScalabrinian #sfxcp #Scalabrini

SABIHIN
US

Bakit ka nagpapasalamat sa Scalabrini sa pamamagitan ng pag-post ng mga larawan/video gamit ang hashtags. 

Scalabrini Saint
Scalabrini Saint
Scalabrini Saint
Scalabrini Saint
Scalabrini Saint
#ScalabriniSaint
#ScalabriniSaint
#ScalabriniSaint
#ScalabriniSaint
#ScalabriniSaint
#ScalabriniSaint
#ScalabriniSaint
#ScalabriniSaint
#ScalabriniSaint
#ScalabriniSaint
#ScalabriniSaint
bottom of page